Положення про Членство в асоціації "Український логістичний альянс"

I. Загальні положення

1.1. Член (учасник) приймається в Асоціацію на підставі рішення Правління Асоціації.

1.2. Учасник добровільно вступає в Асоціацію, згоден і зобов'язується виконувати вимоги Статуту Асоціації, Положення про членство в Асоціації і оплаті вступного і щорічних внесків, цього Положення і рішень Правління Асоціації.

II. Права і обов'язки членів Асоціації

2.1. Учасник має право:

 • брати участь в обговоренні питань діяльності Асоціації на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
 • за погодженням з Головою Правління приймати участь в засіданнях Правління і інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;
 • безоплатно користуватися послугами Асоціації на загальних підставах;
 • користуватися інформацією, наданою Асоціацією;
 • розміщувати інформацію на сайті Асоціації (htttp://ula-online.org);
 • на представлення інтересів в державних, митних, фіскальних органах від імені асоціації;
 • на участь представників компанії, делегованих асоціацією в громадських радах міністерств, міжвідомчих комісіях і комітетах, які впливають на роботу логістичної галузі;
 • на організацію цільових ділових зустрічей і супровід власних проектів;
 • на адресне доведення пропозицій компанії до законодавчих органів, центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • на реалізацію прагнень компанії в роботі комітетів і робочих груп Асоціації;
 • на розгляд можливості щодо участі компанії в роботі Технічного комітету “Стандарти діяльності підприємств і кваліфікації персоналу в області логістики, експедирування та управління ланцюгами постачань”, для вироблення, внесення в ГОСТ/ДСТУ/ін. і впровадження корисних для логістичних компаній норм і стандартів.
 • на презентацію можливостей компанії на міжнародних і національних заходах Асоціації та її партнерів;
 • на сприяння у пошуку ділових партнерів в Україні та за кордоном;
 • на безоплатний доступ до ресурсів програм професійної підготовки;
 • на отримання європейського сертифікату партнерської взаємодії;
 • на ініціювання групою учасників створення нових профільних робочих груп у складі Асоціації;
 • на отримання послуг із тестування персоналу щодо відповідності професійним вимогам та перепідготовки персоналу компанії на пільгових умовах і на постійній основі;
 • на отримання консультаційної допомоги при розробці і впровадженні методик оцінки ефективності діяльності логістичної компанії та навчання персоналу компанії в їх використанні;
 • на отримання методологічної допомоги при розробці внутрішніх стандартів і правил діяльності;
 • на забезпечення Асоціацією організації обміну досвідом керівного складу компанії в провідних підприємствах сфери логістичних послуг;
 • на організацію процесу аудиту постачальників і їх сертифікації на замовлення компанії учасниці;
 • на організацію внутрішнього аудиту ефективності діяльності логістичної компанії члена Асоціації або її логістичних відділів (проводиться за сприяння експертів Асоціації або центрів консалтингу та аудиту);
 • на участь компанії в групі зі створення Єдиного українського глосарію термінів в області логістики;
 • на отримання допомоги при розробці адаптованих для компанії-учасниці програм навчання персоналу;
 • на сприяння створенню центрів навчання робітників для забезпечення логістичних функцій;
 • на участь компанії в конференціях, форумах, круглих столах Асоціації (зі знижкою);
 • на участь компанії в групі зі створення словника українського логіста, узгодженого з термінологією Європейської логістичної асоціації;
 • на іміджеву підтримку в ЗМІ;
 • у будь-який час вийти зі складу Асоціації. При припиненні членства вступний і щорічні внески не повертаються.

2.2. Учасникам Асоціації надаються:

 • звіти з комплексного дослідження ринку логістичних послуг і аутсорсингу логістичних послуг України;
 • доступ до розсилки дайджесту новин в області логістики, міжнародної торгівлі, митниці, оподаткування;
 • базовий пакет аналітичних матеріалів щодо діяльності в галузі логістики України та ближнього зарубіжжя, перспективних інвестиційних проектах і заходах;
 • професійні консультації щодо взаємодії з законодавчими органами, центральними органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
 • доступ до бібліотеки Асоціації, де містяться навчальні і практичні посібники, методики з логістики;
 • доступ до бази надійних постачальників логістичних послуг, рейтингу логістичних компаній;
 • доступ до типових стандартів якості і управління в областях логістики, для вироблення єдиних мінімальних вимог до постачальників логістичних послуг.

2.3. Учасник Асоціації зобов'язаний:

 • своєчасно і в повному об'ємі оплачувати вступний і щорічні членські внески в розмірі, визначеному Правлінням Асоціації, виходячи з річних кошторисів витрат Асоціації;
 • активно брати участь в діяльності Асоціації;
 • сприяти створенню сприятливого ділового середовища для розвитку співпраці;
 • приймати до виконання рішення Правління і дирекції Асоціації;
 • надавати Асоціації інформацію щодо змін своїх організаційно-правових форм господарювання, у суворій відповідності до норм чинного законодавства України.

ІII. Права і обов'язки Асоціації

3.1. Асоціація зобов'язана:

 • не здійснювати дій, які порушують етику товариських взаємин, а також завдають моральної або матеріальної шкоди Учасникам Асоціації;
 • вести свою діяльність відповідно до статутних цілей і завдань Учасників Асоціації у рамках чинного законодавства;
 • видати Учасникові сертифікат, що підтверджує його членство в Асоціації.

3.2. Асоціація має право:

 • встановлювати розмір щорічних внесків шляхом ухвалення рішення Правлінням Асоціації згідно зі Статутом, виходячи з конкретних умов діяльності Асоціації;
 • виключати з членів Асоціації у разі встановлення здійснення дій не сумісних зі Статутом.
 • УЛА Facebook
 • УЛА Twitter
 • УЛА Youtube