Положення про участь у асоціації "Український логістичний альянс" на правах дійсного члена

I. Загальні положення

1.1. Дійсний учасник приймається в Асоціацію на підставі рішення Правління Асоціації.

1.2. Дійсний учасник добровільно вступає в Асоціацію, згоден і зобов'язується виконувати вимоги Статуту Асоціації, Положення про членство в Асоціації і оплаті вступного і щорічних внесків, цього Положення і рішень Правління Асоціації.

II. Права і обов'язки дійсних членів Асоціації

2.1. Дійсний учасник, окрім прав описаних у “Положенні про членство у асоціації “Український логістичний альянс” має право:

 • обирати і бути обраними до статутних органів Асоціації;
 • брати участь в обговоренні питань діяльності Асоціації на Загальних зборах та прийняття рішення з правом вирішального голосу;
 • за погодженням з Головою Правління приймати участь в засіданнях Правління і інших органів Асоціації з правом дорадчого голосу;
 • виносити на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції з усіх питань діяльності Асоціації;
 • виносити на розгляд Загальних зборів Асоціації пропозиції про обрання або відкликання окремих членів статутних органів Асоціації;
 • користуватися послугами Асоціації в першочерговому порядку;
 • мати доступ до будь-якої інформації, що стосується діяльності Асоціації на обов'язкове врахування ініціативи участі в роботі Технічного комітету № 183 “Стандарти діяльності підприємств і кваліфікації персоналу в області логістики, експедирування та управління ланцюгами постачань”, для вироблення, внесення в ГОСТ/ДСТУ/ін. і впровадження корисних для логістичних компаній норм і стандартів;
 • на обов'язкове врахування ініціативи щодо створення нових профільних робочих груп у складі Асоціації.

2.2. Дійсним учасникам Асоціації надаються:

 • розширені звіти з комплексного дослідження ринку логістичних послуг і аутсорсингу логістичних послуг України;
 • повний пакет аналітичних матеріалів щодо діяльності в галузі логістики України та ближнього зарубіжжя, перспективних інвестиційних проектах і заходах.
 • УЛА Facebook
 • УЛА Twitter
 • УЛА Youtube