Порядок вступу

Членами Асоціації можуть бути юридичні особи, які реалізують свою діяльність у сферах логістичного обслуговування, складування, транспортування, експедирування, інформаційного забезпечення та консалтингової діяльності, надання освітніх послуг в сфері логістики.

Кандидати у члени Асоціації повинні у повній мірі розділяти її принципи, додержуватися правил і вимог Статуту Асоціації, нормативно-правових актів України, а також інших правил, що містяться у внутрішніх документах Асоціації.

Юридичні особи, що бажають вступити до Асоціації, подають до Правління Асоціації такі документи:

  1. Письмову заяву про вступ до Асоціації, що включає у себе згоду юридичної особи на дотримання правил Статуту Асоціації;
  2. Опис компанії-заявника, її засновників, історії, основних напрямів діяльності;
  3. Завірену печаткою компанії-заявника копію рішення (протоколу) уповноваженого органу управління юридичної особи про вступ до Асоціації (тільки для дійсного члена);
  4. Письмову довіреність представнику компанії-заявника на ведення справ, пов’язаних зі вступом до Асоціації, а також на право представляти її на Загальних Зборах Асоціації, завірена директором юридичної особи-заявника (у разі необхідності);
  5. Копію свідоцтва про державну реєстрацію або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (ЄДР), актуальну на дату подачі документів (для українських компаній);
  6. Копію виписки з ЄДРПОУ;

У випадку недостатності поданої до Асоціації інформації для визначення відповідності компанії-заявника вимогам, що висуваються до членів Асоціації, Правлінням Асоціації може бути прийнято рішення про проведення додаткових переговорів.

  • УЛА Facebook
  • УЛА Twitter
  • УЛА Youtube