І знову про мультимодальні перевезення

На сайті Мініфраструктури України, за посиланням: https://mtu.gov.ua/projects/176/, розміщений проект Закону України «Про мультимодальні перевезення».

Автори проекту Закону України «Про мультимодальні перевезення»вже у статті другій («Сфера дії цього Закону») визначили, що Закон регулює правовідносини, що виникають між учасниками мультимодального перевезення, під час організації та надання послуги мультимодального перевезення.

Пропонуючи вперше в Україні проект Закону України «Про мультимодальні перевезення» - подібного  якому немає у жодній країні
Європи!-, автори цього проекту у  статті третій наводять великий перелік законодавчих актів України, які ніби то присвячені темі мультимодальних перевезень вантажів. Але серед них немає документу ЄС, імплементація якого у нормативно-правове поле України фактично стала єдиним приводом та причиною підготовки у Мініфраструктури проекту Закону України «Про мультимодальні перевезення».

Приховуючи цей факт за текстом проекту закону, його автори у статті сьомій - «Комбіноване  перевезення» - прирівняли за змістом цей термін до терміну «Мультимодальне перевезення»: «Комбіноване перевезення вантажів передбачає здійснення мультимодального» перевезення  вантажів! Хоча, відповідно до документу Європейської Економічної комісії ООН «Термінологія комбінованих перевезень», комбіноване перевезення є технологічним різновидом інтермодального перевезення! Останнє ж, у свою чергу, є різновидом мультимодального перевезення! А вже власно мультимодальні перевезення є перевезенням вантажів двома чи більше видами транспорту. Таким чином, виходить, що мультимодальні перевезення (МПП) складаються з двох різновидів:

  • мультимодальні перевезення, при виконанні яких припускається перевантаження вантажу під час зміни виду транспорту;
  • інтермодальні перевезення, при здійсненні яких під час зміни виду транспорту не виконується перевантаження вантажу, який перевозиться в одній вантажній одиниці - у контейнері або у транспортному засобі. І вже комбіноване перевезення є лише часткою інтермодальних перевезень.

Таким чином, вже на етапі концептуального визначення змісту предмету проекту Закону України «Про мультимодальні перевезення», його автори цілком свідомо припустили термінологічну підміну понять, неправомірно прирівнявши ціле з його часткою.

Тобто, фактично порівняно за змістом категорії (терміни) «мультимодальні перевезення» та «комбіновані перевезення». Але ж це, як мінімум, є методичною помилкою.

А оскільки її припущення є цілком свідомим, то цей факт свідчить лише про таке: єдиною метою підготовки у МІУ проекту Закону України «Про мультимодальні перевезення» була лише імплементація вищезазначеної Директиви ЄС № 92/106. І навіть коли автори проекту Закону України «Про мультимодальні перевезення» називають речи «своїми іменами» - як у статті 7 проекту, то і тут вони припускаються до спотворення вищезазначеної термінології ООН. Так у статті 7 проекту вони у неправомірний спосіб  тлумачать зміст сформульованого від імені ООН терміну «Комбіновані перевезення», коли додатково встановили ще й конкретні числові параметри цього виду інтермодальних перевезень.

Тож, мабуть усі ці «пересмикування» «переконали» їх ще й у правомірності загальної назви Закони «Про мультимодальні перевезення»

Все вище наведене віддзеркалює лише частину «неправомірних новацій» майбутнього закону.

Більш детальний його аналіз викладено на сайті Асоціації «Український логістичний альянс», співробітники якої свого часу надавали у МІУ свої чисельні зауваження та пропозиції про проекту Закону України «Про мультимодальні перевезення».

  • УЛА Facebook
  • УЛА Twitter
  • УЛА Youtube