Інфраструктури якості послуг у транспортно-експедиторській діяльності  

Представники Асоціації «Український логістичний альянс» взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку»

 

 

Представники Асоціації «Український логістичний альянс» та водночас ТК 183 «Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання» Чуєв О.П. (Заступник  генерального директора Асоціації «УЛА», Голова ТК 183) та Галько С.В. (Відповідальний секретар ТК 183) взяли участь у ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку», що проводилася 6 червня 2018 року Національним органом стандартизації.

Цього разу на обговорення спільноти Чуєвим Олексієм Пилиповичем було винесено питання інфраструктури якості послуг у транспортно-експедиторській діяльності. Для розбудови інфраструктури якості в області транспортно-експедиторської діяльності запропоновано підхід, який включає такі заходи:

  • Створення передумов забезпечення якісного  транспортно-експедиторського сервісу (ТЕС) в Україні;
  • Радикальне реформування середовища практичного застосування положень нормативно-правового організаційного та технологічного забезпечення якісного ТЕС в Україні;
  • Розробка і впровадження на індивідуально-виробничих та корпоративному рівнях здійснення транспортно-експедиторської діяльності цілісної системи менеджменту якості послуг (детальніше – див. рисунок).

Такий підхід є комплексним, оскільки передбачає дослідження, систематизацію, аналіз та цільове використання усієї тематично відповідної інформації, реформаторські дії та використання фактично наявних ресурсів для підготовки системних відповідей спільноти українських виробників ТЕП на виклики часу та обумовлені ними загрози, а також «клієнтоорієнтовані» відповіді на очікування споживачів цих послуг.

Практична реалізація підходу до розбудови інфраструктури якості ТЕП розглядається з урахуванням можливості формулювання асиметричних відповідей на виклики часу та обумовлені ними загрози. Цим, зокрема, буде подолане протиріччя між гострим дефіцитом ресурсів, необхідних для формування сучасного ринку послуг, підвищення конкурентоздатності національних виробників, та сьогоднішньою відносною економічною бідністю більшості з них. І, як результат, можна буде обґрунтовано очікувати неприпустимість захоплення українського ринку послуг іноземними колегами-конкурентами.

Практична реалізація запропонованого підходу буде сприяти економічно мотивованому, зацікавленому самозалученню тисяч дрібних, спеціалізованих на виробництві окремих видів послуг, виробників послуг до участі у якісному та змістовно комплексному обслуговуванню клієнтури. А останнє, вочевидь, підвищить їх шанси спочатку на економічне виживання, а згодом – на сталий економічний розвиток їх бізнесу.

 

 

 

  • УЛА Facebook
  • УЛА Twitter
  • УЛА Youtube