Перший Український Логістичний Акселератор

До уваги всіх працівників логістичної галузі!


 

   Асоціація «Український логістичний альянс» розпочинає програму підтримки нових проектів (у першу чергу - інноваційного характеру) у сфері логістики, пов'язаних з нею видах діяльності та необхідних для розвитку логістичних технологій і якісного підвищення ефективності управлінських рішень.

   Назва програми: «Перший Український Логістичний Акселератор».

   Головна ідея програми - знайти стартапи та допомогти їхнім власникам забезпечити їх фінансування і втілити в життя.

   Завдання програми - служити євроінтеграції України та розвитку вітчизняної логістики.

   Експерти програми «Перший Український Логістичний Акселератор» зроблять свої висновки щодо новизни Вашого проекту, його користі для логістичної сфери та відповідності профілю діяльності логістичних компаній. В разі необхідності, Вам будуть надані рекомендації для підвищення інвестиційної привабливості Вашого проекту та його адаптації до реальних запитів логістичного бізнесу.

   Ми закликаємо до нас людей, які не збираються створювати новий «Фейсбук» або «Інстаграм», а мають бажання вирішувати важливі для логістичного бізнеса питання.

 

   Наступними етапами роботи програми «Перший Український Логістичний Акселератор» є забезпечення фінансування проекту з таких джерел, як замовлення з боку крупного бізнесу, фінансування за рахунок грантів, профільних фондів тощо та його практичне втілення.

 

   Асоціація «Український логістичний альянс» почала працювати над цією програмою на початку поточного року. Віднедавна технології логістичної акселерації апробуються в США та Західній Європі.

 

   Наша програма надає стартаперам можливість втілити пріоритетні для логістичної сфери ідеї на території України, а головне – сприятиме зменшенню відтоку за кордон українських носіїв інтелектуального потенціалу.

 

   Програма розпочне свою діяльність у вересні поточного року. На даному етапі Асоціація УЛА напрацьовує механізм договірних відносин з метою дотримання авторських прав стартаперів, як у встановленому законом України порядку, так і з застосуванням новітніх технологій «блокчейн».

   Тож запрошуємо вас до співробітництва, шановні стартапери! Немає жодного сумніву, що саме серед вас знайдуться ті, хто зможе зрушити цілі проблемні пласти в сфері сучасної логістики, а отже – і економіки нашої держави.

   Програма «Перший Український Логістичний Акселератор» - реальний шлях до втілення ваших ідей і амбіцій!

 

  • УЛА Facebook
  • УЛА Twitter
  • УЛА Youtube