TehnEnergy 2017: логістика і економіка

TehnEnergy 2017: логістика і економіка

  17-19 травня п. р., в Києві, під егідою Міністерства освіти і науки України, з нагоди 86-ї річниці з дня народження видатного українського інженера-механіка М.П. Момотенка, відбулася ХІІІ Міжнародна наукова конференція «Раціональне використання енергії в техніці. TehnEnergy 2017».

  В роботі конференції взяли участь керівники і представники Національного університету біоресурсів і природокористування України, Представництва Польської академії наук в Києві, Відділення Польської академії наук в Любліні, Німецького аграрного центру в Україні, Академії інженерних наук України, та Української асоціації аграрних інженерів.

  До участі в роботі конференції були запрошені представники Асоціації «Український логістичний альянс» генеральний директор Гнатовський Ю.О. та експерт УЛА, к.е.н. Косарева Т.В. З доповіддю про мультимодальні перевезення в Україні виступив Юрій Гнатовський який на завершення виступу запросив Національний університет біоресурсів і природокористування вступити в якості асоційованого члена до Ассоціації “Український логістичний альянс”.

  На пленарних засіданнях конференції її учасники ознайомили своїх колег з науковими проектами Польської академії наук Відділення в Любліні, з питань, зокрема, транспортного забезпечення сучасними ТЗ агропромислового та лісового комплексу, підготовки фахівців з транспортних технологій для АПК, можливостей сучасних систем супутникового моніторингу автотранспорту, європейської інтеграції в галузі автомобільного транспорту, і, що важливо - обґрунтування концепції мультимодальних перевезень для умов України.

  В секціях конференції обговорювалися питання інновацій аграрної науки, технічного сервісу машин, транспортних технологій і логістики, технічного забезпечення в рослинництві і тваринництві, мобільної енергетики та ін.

  Зокрема, до тематики роботи секції «Транспортні технології і логістика» були включені такі розділи, як «Особливості формування мультимодальної транспортної системи в Україні», «Методи калькуляції транспортних послуг», «Логістика біоматеріалів в аграрній сфері», «Правове регулювання дорожнього руху», «Перспективи агрологістики в системі АПК», «Альтернативні способи електроенергетичного забезпечення транспортних засобів», «Оптимізація інформаційних процесів в транспортній логістиці за допомогою хмарних технологій», «Методичний підхід при моделюванні транспортно-логістичних процесів у сільськогосподарській галузі», «Реформування в транспортній галузі – шлях до розвитку конкурентоздатного середовища пасажирських перевезень» тощо.

  Одним із підсумків роботи ХІІІ Міжнародної наукової конференції «Раціональне використання енергії в техніці. TehnEnergy 2017» стала публікація збірника тез доповідей науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, аспірантів і докторантів – учасників конференції, в яких розглядаються нинішній стан та шляхи розвитку надійності технічних систем, технологій і техніки інженерії, удосконалення та нові розробки технологічних процесів і технічних засобів.

  • УЛА Facebook
  • УЛА Twitter
  • УЛА Youtube