Україна готова до нових стандартів

Асоціація “Український логістичний альянс” виступила з ініціативою створити Технічний комітет із стандартизації (ТК), який би об'єднав усі зацікавлені сторони в сфері логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання.

Затверджено Технічний комітет “Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання” відповідно до Засідання Керівної Ради №7 від 21.12.2016 р. Національного органу стандартизації.

Стандарти в логістичній сфері необхідні, і це факт. По-перше, це певні правила, процедури та шаблони документів для логістичної діяльності, які дають клієнту розуміння якісної логістичної послуги. Вони сприяють прозорості логістичного ринку, надійності постачань, впровадження інформаційних та інноваційних технологій, підвищення безпеки бізнесу.

Технічний комітет створено для того, щоб якісно гармонізувати національні стандарти з міжнародними та європейськими, для ефективної співпраці з іншими міжнародними технічними комітетами, наприклад, ISO та CEN. Технічний комітет наголошує три напрямки розробки стандартів в сфері логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання, в рамках яких розроблено початкову програму робіт:

  1. Розробка глосарію логістичних термінів;
  2. Розробка вимог до технічного оснащення та якості послуг;
  3. Розробка професійного стандарту, тобто компетенцій логістичного персоналу.

Серед кодів об'єктів стандартизації, які закріплені за Технічним комітетом стандартизації “Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання” є такі:
01.040 «Словники термінів» (в частині логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання);
03.100.01 «Організування та керування підприємствами взагалі» (в частині логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання);
03.100.10 «Закупівля. Постачання. Логістика»;
55.180 «Розміщування товарів для перевезення» (в частині логістики, експедирування та управління ланцюгами постачання).

Технічний комітет “Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання”, функції секретаріату якого виконує Асоціація “УЛА”, планує працювати з наступними міжнародними технічними комітетами: ISO/TC 292 “Security and resilience” (“Безпека та надійність”);
СEN/TC 320 “Transport – Logistics and services” (“Транспорт — Логістика и сервіс”)

  • УЛА Facebook
  • УЛА Twitter
  • УЛА Youtube