Про Асоціацію

Асоціація «Український Логістичний Альянс» була організована в 2005 р українськими логістичними компаніями для розвитку логістичної сфери, заснованої на принципах чесної конкуренції. Президент Асоціації - Григорак Марія Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри логістики Національного Авіаційного Університету. Членами Асоціації "УЛА" є як логістичні компанії, так і вищі навчальні заклади України, громадські організації, що функціонують в сфері логістики. Вони діляться на асоційованих і дійсних членів і відрізняються між собою за ступенем впливу на управління і функціонування Асоціації (при вирішенні фінансових питань). Органи управління Асоціацією - Загальні збори членів і Правління Асоціації. Основними завданнями Асоціації є:

 • - Захист професійних інтересів членів Асоціації та представлення їх в органах державної влади і управління, професійних і міжнародних організаціях;
 • - Сприяння підвищенню якості послуг, які надаються в сфері транспорту, експедирування та логістики;
 • - Створення сприятливих умов для побудови міжнародних ланцюгів постачання через територію України всіма видами транспорту;
 • - Розширення співпраці між членами Асоціації, створення рівних можливостей, встановлення і підтримання дружніх партнерських зв'язків між членами Асоціації, надання не заборонених законодавством послуг для членів Асоціації та недопущення між ними недобросовісної конкуренції і т.і.

Об'єднання зусиль різних логістичних організацій та підприємств дозволяє досягати найбільш ефективних результатів в діяльності Асоціації. Консолідація зусиль всіх представників логістичної сфери для вирішення певних завдань найбільш повно досягається тільки в колегіальних органах. Тому Асоціацією були обрані три форми взаємодії членів Асоціації, такі як Комітети, Робочі групи та Комісії.

Для ефективного виконання перерахованих завдань Асоціацією були створені і функціонують три комітети:

 • - Комітет Інформаційних технологій;
 • - Комітет Інноваційного розвитку логістики;
 • - Комітет Стандартизації і професійного навчання.

Спектр проблем, що вирішуються Асоціацією, різноманітний і численний, тому існує практика залучення експертів в роботу перерахованих комітетів і Асоціації в цілому. В цьому випадку експертом виступає особа, що володіє спеціальними знаннями в науці, техніці або бізнесі.

При Асоціації функціонує експертна Рада - це спеціально уповноважений орган, призначений для розгляду комплексних, цільових логістичних програм. До таких програм відносяться Комплексний План Розвитку Логістики до 2030 року, Національна транспортна стратегія України. До завдань експертної Ради відноситься розробка і подача на розгляд пропозицій і доповнень до перерахованих вище державними програмам. Надання колективного кваліфікованого висновку або оцінки проведеної державними органами політики в сфері логістики, що приймається законодавчим актам, що впроваджуються проектам.

Крім Експертної Ради при Комітетах Асоціації діють інші колегіальні органи, які мають більш вузьку специфіку - це Експертні групи. В рамках роботи Комітету Інноваційного розвитку логістики функціонують наступні експертні групи:

 • Експертна група по Внутрішнім водним Шляхам України;
 • Експертна група з авіа перевезень;
 • Експертна група з поштових перевезень.

Презентація
prezentation
 • УЛА Facebook
 • УЛА Twitter
 • УЛА Youtube