Активна позиція громадськості в діяльності Мінекономрозвитку України

   Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 08.08.2017 р. видано Наказ №1187 «Про затвердження складу громадської ради при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України», в склад якої ввійшли усі учасники установчих зборів.

   Представник Асоціації «Український логістичний альянс» також є в складі Громадської ради при Міністерстві економічного розвитку  і торгівлі України.

   Метою членства в Громадській Раді нашої асоціації є сприяння розвитку логістики в Україні з урахуванням підписання угоди щодо Асоціації ЄС -Україна.

   На сьогодні, Український логістичний альянс є повноправним членом Європейської логістичної асоціації. Напрямки Асоціації є наступні:

  • підвищення престижу професії логістика в Україні,
  • пропаганда високої соціальної значимості працівників логістичної сфери і підвищення культури логістичного сервісу;
  • впровадження інноваційних технологій в діяльність  суб'єктів логістичного підприємництва;
  • сприяння підвищення кваліфікації та навчання фахівців в логістичний сфері;
  • взаємодія з бізнесом в сфері стандартизації;
  • ровиток або сприяння впровадженню електронної комерції.

   По окремих напрямках працюють робочі групи, в яких експерти  розглядають питання електронної комерції, електронного документообороту, конкурентоспроможності, якості логістичних послуг, проблеми імпорту і експорту тощо. Експерти аналізують і надають власну думку громадськості обґрунтовані рекомендації стосовно того чи іншого питання. Стосовно Асоціації, то УЛА  виконує функції секретаріату Технічного комітету стандартизації 183 “Логістика, експедирування та управління ланцюгами поставок”. 

   Всі ці напрацювання сприяють досягненню сталого розвитку економіки, шляхом діалогу та партнерства, ефективної діяльності представників  українського суспільства.

  • УЛА Facebook
  • УЛА Twitter
  • УЛА Youtube