Логістика трьох морів

Логістика трьох морів

1 червня 2017 р., в Одесі, в рамках XVI Міжнародного тижня з торгівлі та транспорту, відбувся Круглий стіл «Розвиток мультимодальних перевезень у сполученні Європа – Азія/Схід – Європа», учасники якого обговорили основні питання з удосконалення процесу організації мультимодальних перевезень у сполученні між країнами регіонів Балтійського, Чорного та Каспійського морів.

На думку учасників Круглого столу, у стратегічній перспективі свого розвитку євразійські транспортні зв’язки повинні забезпечуватися повністю інтегрованим транспортом, з використанням технологій мультимодальних перевезень, та розробкою і втіленням інноваційних рішень на транспорті, що дозволить оптимізувати і спростити логістику, зокрема, між країнами регіонів Балтійського, Чорного і Каспійського морів.

Але для втілення і здійснення таких перспектив необхідно вжити ряд заходів, які полягають, зокрема:

 • в проведенні аналізу чинної нормативно-правової бази у сфері перевезень між країнами зазначених регіонів, в частині удосконалення умов проходження контрольних процедур та стягнення платежів при переміщенні товарів через державні кордони, шляхом уніфікації як євро-азійського та європейського права при залізничних перевезеннях, так і супровідних документів – залізничної накладної ЦИМ/СМГС;

 • в застосуванні залізничної накладної на морських ділянках транспортування;

 • в дотриманні в портах умов Афінської Конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу (Ковенції PAL);

 • в розвитку транспортної інфраструктури, із залученням фінансової допомоги на розбудову транспортно-дорожнього комплексу, та пунктів пропуску через державні кордони країн-учасниць перевезень.

Також, на думку учасників Круглого столу, для забезпечення надійності системи мультимодальних перевезень, задоволення попиту на транспортування товарів та мінімізації фінансових і часових витрат на перевезення необхідно:

 • на підставі аналізу перспектив контейнеризації вантажних перевезень сформувати пакет пропозицій щодо розвитку основних транспортних магістралей між країнами регіонів Балтійського, Чорного та Каспійського морів;

 • на підставі аналізу транспортної інфраструктури цих країн, її завантаженості і пропускної спроможності підготувати пакет пропозицій щодо її модернізації, розбудови та залучення відповідного фінансування;

 • на підставі аналізу діючих міжрегіональних транспортних проектів підготувати пакет пропозицій щодо можливостей поєднання їхніх технологій;

 • створити єдиний інформаційний портал для отримання інформації щодо вартості, термінів та цінової політики при виконанні мультимодальних/комбінованих перевезень;

 • забезпечити комплексний підхід до розбудови мережі логістичних центрів, шляхом створення транспортно-логістичних кластерів (взаємодіючих компаній, які у своїй сукупності надають повний діапазон логістичних послуг, від вантажопереробки до митного оформлення та ін.).

Формування конкурентної тарифної політики при перевезеннях між країнами зазначених регіонів учасники Круглого столу пропонують здійснювати на рівні залізничних адміністрацій, морських і річкових перевізників, та на рівні портів (зокрема, шляхом зниження портових зборів та інших портових витрат). В цьому напрямку важливим також є планування логістики на базі даних щодо обсягів вантажопотоків та їхніх маршрутів, забезпечення спільного контролю на кордонах за принципом «одна зупинка, одне вікно», створення та втілення новітніх інноваційних технологій при організації перевізного процесу, таких як електронне декларування товарів, електронний супровід будь-якого ланцюга доставки тощо.

Загалом, враховуючи вплив ринкових механізмів та нових моделей партнерства на диверсифікацію маршрутів при виконанні перевезень товарів між країнами Європи та Азії, учасники Круглого столу у своїх виступах, доповідях, концепціях і полеміці одностайно виходили з передумов про те, що ефективна організація міжнародних перевезень між Європою та Азією є однією з основ стабільного розвитку світових торговельно-економічних зв’язків, і що найбільш перспективним напрямком роботи для досягнення такої мети є розвиток мереж мультимодальних перевезень, та формування єдиних транспортно-логістичних систем.

(За матеріалами Спільного комюніке учасників Круглого столу «Розвиток мультимодальних перевезень у сполученні Європа – Азія/Схід – Європа»)

 • УЛА Facebook
 • УЛА Twitter
 • УЛА Youtube