Відбулись загальні збори учасників Асоціації «Український логістичний альянс» (УЛА)

На порядку денному стояло два основних питання: звіт про роботу УЛА за 2017 рік, визначення бачення, місії і цінностей, та стратегії роботи на рік поточний, включаючи і прийняття до лав Асоціації нових учасників.

Перш за все слід сказати, що діяльність Асоціації «Український логістичний альянс» спрямована на забезпечення безпеки, стабільності та сталого розвитку українського логістичного бізнесу.

У вітальному слові Голова правління Асоціації Володимир Іващук зазначив, що сьогодні Асоціація «УЛА» намагається створити майданчик для активного просування ідеї створення національної логістичної системи в країні. «Оскільки, як показує практика, сьогодні роль громадських організацій значно зросла, ми досить впевнено дивимося в майбутнє Асоціації з точки зору тих ідей, які ми ініціюємо і підтримуємо».

Але перш ніж говорити про плани, учасники засідання заслухали звіт Генерального директора Асоціації Андрія Гатауліна про роботу у 2017 році.

Отже діяльність Асоціації «Український логістичний альянс» спрямована, перш за все, на об’єднання учасників ринку навколо спільних цілей і цінностей, розвиток в Україні логістики, як одного з найважливіших сегментів економіки, та підвищення ефективності управління ланцюгами постачань.

УЛА підтримує механізм взаємодії між бізнесом, наукою і владою шляхом участі в Громадських радах при міністерствах та інших органах державної влади.

Так представники Асоціації постійно працюють у комітетах Експертної ради при Мінінфраструктури, а також у громадських радах при МОН, Міністерстві економічного розвитку України та Державіаслужбі. УЛА представлена у логістичному комітеті при КМУ. Є можливість співпрацювати з Комітетом з питань транспорту ВРУ.

У січні 2017 року було створено технічний комітет 183 з назвою «Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання». Секретаріат УЛА забезпечує координацію роботи ТК.

Протягом 2017 року були виконанні роботи по підготовці національних стандартів «Система безпеки управління для ланцюга поставок», «Система менеджменту безпеки ланцюга поставок» та «Логістичні терміни».

В поточному році, окрім роботи над підготовкою інших тематичних стандартів, Комітетом проводиться робота з підготовки законодавчої бази для впровадження стандартів у визначених сферах його роботи.

З цією метою Секретаріатом Асоціації УЛА розроблені розгорнуті пропозиції до проекту закону України «Про мультимодальні перевезення вантажів».

Саме мультимодальні перевезення вантажів розглядаються Асоціацією як перший своєрідний «полігон» впровадження стандартів логістики у виробництво транспортно-експедиторських послуг в України.

Свої зауваження та пропозиції експерти УЛА також надавали до проекту Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, проекту Стратегії сталої логістики, презентованої Світовим банком за участі МІУ. Окрім того Асоціацією підготовлено та передано до МІУ та УЗ проект плану реформування ринку вантажних залізничних перевезень.

Впродовж 2017 року проводилась робота, спрямована на поновлення спеціальності «Логістика та управління ланцюгами постачання» в «Переліку спеціальностей».

Експерти УЛА активно беруть учать у виступах та модеруванні круглих столів, семінарів, дискусіях та обговореннях щодо питань в сфері логістики, транспорту та управління ланцюгами постачань.

Загалом рік видався насиченим, питання перед бізнесом постають мало чи не щодня, і вирішувати їх поодинці стає просто неможливо. А ось потенціал і потужність Асоціації дозволяють логістичній спільноті ставити перед собою завдання будь-якої складності і значення. Тому у рамках обговорення плану роботи на поточний рік Голова правління Асоціації Володимир Іващук презентував присутнім нову кластерну ініціативу. Нагадаємо, що частина цієї презентації була представлена 21 лютого в рамках Європейського регіонального форуму в Києві. (детальніше – тут).

У проекті представлена модель взаємодії  держави, бізнесу, освіти і науки.

Акцентовано увагу на важливості співпраці компаній логістичного ринку в розвитку мультимодальних перевезень, підтримці освітніх та інноваційних проектів.

Учасники зборів підтримали кластерну ініціативу та обрали компанію ТОВ «5 ПІЕЛЬ» у якості кластерного оператора.

Загалом загальними зборами затверджено такі глобальні цілі для УЛА:

• Сформувати конкурентоспроможне професійне співтовариство українських виробників логістичних послуг.
• Сприяти інтеграції українського логістичного ринку в міжнародні логістичні ринки.
• Системно розвивати і вдосконалювати нормативно-правову базу здійснення в Україні логістичної діяльності.
• Лобіювати законні інтереси українського логістичного бізнесу.
• Забезпечувати компетентне і системне навчання українських логістів.

Основні напрямками діяльності УЛА у поточному році:

• Сприяти створенню умов для становлення і розвитку мультимодальних перевезень в Україні.
• Брати участь в розробці національних стандартів компетенцій персоналу в сфері логістики
• Сприяти відновленню спеціальності «Логістика і управління ланцюгами постачань»
• Підтримувати початківців і молодих фахівців у сфері логістики;
• Створювати умови для розвитку ринку логістичних послуг для виробничих підприємств, рітейлу і електронної комерції.

А досягнути поставленої мети можна лише спільними зусиллями, тому особливо приємним моментом зборів було приєднання до Асоціації нових членів:

ТОВ "АКРУКС ГРУП"

ТОВ «Транссервіс-М»

ТОВ "А2 СОЛЮШНЗ"

ТОВ "Нова експедиційна компанія"

ТОВ "КВАДРО ЦЕНТР"

ТОВ "Транс-Сервіс 888"

ТОВ "ТЕК Західтранссервіс"

ТОВ "ІМЕКС ТРАНС КОНСАЛТИНГ"

ТОВ ЕУ-Транс

 

Вітаємо нових учасників Асоціації «Український логістичний альянс» та бажаємо всім нам плідної співпраці, адже ми об'єднуємося, тому що разом ми сильніші, тому що віримо, що здатні внести вклад в покращення нашого життя і розвиток галузі.

 

  • УЛА Facebook
  • УЛА Twitter
  • УЛА Youtube