Друге засідання технічного комітету № 183

  26 травня п.р., у приміщенні Асоціації “Український логістичний альянс” (УЛА), відбулося друге засідання Технічного комітету стандартизації №183 «Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання».

  В роботі засідання взяли участь постійні члени Технічного комітету № 183, функції секретаріату якого виконує УЛА.

  На порядок денний засідання були винесені, зокрема, питання розробки національних нормативних документів у сфері логістики, експедирування та управління ланцюгами поставок, гармонізованих з міжнародними нормативними документами.

Учасники засідання розглянули можливості гармонізації міжнародних нормативних документів з національними як методом перекладу, так і підтвердження.

Діючи на підставі наказу Національного органу стандартизації ДП “УкрНДНЦ” “Про створення технічного комітету стандартизації “Логістика, експедирування та управління ланцюгами постачання” від 17 січня 2017 р., та плану робіт Технічного комітету № 183 із стандартизації, затвердженого ДП “УкрНДНЦ”, учасники засідання прийняли рішення про необхідність гармонізації міжнародних нормативних документів шляхом перекладу, як таких, що повністю відповідають потребам євроінтеграції та вимогам Євросоюзу про імплементацію стандартів міжнародної організації із стандартизації ISO та міжнародного технічного комітету СEN.

На засіданні Технічного комітету стандартизації № 183 також були розглянуті пропозиції членів комітету про внесення змін до Пріоритетних напрямків “Національної транспортної стратегії до 2030 р.” в частині впровадження міжнародних і національних стандартів якості транспортно-логістичних послуг і професійної компетентності персоналу, зокрема, щодо необхідності:

  1. Забезпечення надання якісних транспортних послуг та інтеграції транспортного комплексу України до міжнародної транспортної мережі.

  2. Гармонізації транспортного законодавства України, ЄС та інших нормативно-правових актів міжнародних організацій (ЄЕК ООН, СОТ, Всесвітнього митного союзу, FIATA, IATA та ін.).

  3. Впровадження міжнародних стандартів в галузі транспортної інфраструктури.

  4. Впровадження міжнародних та розробки національних стандартів якості транспортно-логістичних послуг та професійної компетентності персоналу.

  5. Впровадження новітніх освітніх програм професійної підготовки та перепідготовки персоналу для транспортної галузі.

Свої пропозиції учасники засідання мотивували недосконалістю системи підготовки й перепідготовки фахівців для транспортної галузі, та відсутністю національних стандартів їхньої професійної компетенції.

На засіданні також було оголошено про прийняття в асоціативні члени УЛА Українського державного університету залізничного транспорту, з включенням до складу експертів Технічного комітету стандартизації № 183 його представників - д.т.н., професора Дениса Ломотько, та д.т.н. професора Євгена Альошинського.

"На завершення засідання голова правління УЛА  Володимир Іващук повідомив, що фінансування перекладу європейських нормативних документів українською мовою бере на себе Асоціація "Український логістичний альянс". Такі можливості Асоціації п. Іващук пояснив її активним розвитком за рахунок, зокрема, збіьшення останнім часом кількості учасників УЛА".

  • УЛА Facebook
  • УЛА Twitter
  • УЛА Youtube