Засідання робочої групи по мультимодальних і інтермодальних перевезеннях в Україні від 17.05.17

УЛА: концепції і стратегії

Нагадаємо нашим читачам про дві важливі події, які відбулися нещодавно. По-перше, наприкінці березня п. р. Асоціація «Український логістичний альянс» (УЛА) ініціювала робочу зустріч по створенню проекту «Концепції розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень в Україні», та робочої групи з її розробки.

А наприкінці квітня п. р. Міністерство інфраструктури України презентувало для громадського обговорення проект Національної транспортної стратегії до 2030 р. (НТС-2030), багато положень та ідей якого викликали занепокоєння працівників і громадських організацій транспортно-логістичної системи України.

Також нагадаємо, що за результатами робочої зустрічі по створенню проекту «Концепції розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень в Україні», для розробки зазначеної Концепції була створена робоча група, обрано голову цієї групи в особі голови правління УЛА Володимира Іващука, та відповідального за забезпечення наукової підтримки її роботи в особі п. Віктора Мироненка - д.т.н., професора, академіка Транспортної Академії України, завідувача кафедри управління комерційною діяльністю залізниці ДЕТУТ, експерта із залізничного транспорту.

Необхідність розробки такої Концепції фахівці мотивують відсутністю в законодавчому полі нашої держави цілої низки необхідних регуляторних законодавчих актів, що перешкоджає розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень, відсутністю транспортного балансу, тобто офіційної, фактичної і достовірної інформації щодо внутрішніх, міжнародних і транзитних вантажопотоків, відсутністю в Україні мультимодальних терміналів, в той час як у цивілізованому світі мультимодальні перевезення давно стали пріоритетним напрямком розвитку логістики.

Обидві вищезазначені події мають продовження, яке відобразилося, зокрема, в тематиці засідання робочої групи з мультимодальних та інтермодальних перевезень в Україні, що відбулася 17 травня п. р. в УЛА, і було присвячене розробці вищезазначеної Концепції.

Асоціація «Український логістичний альянс» ставить до відома всіх зацікавлених осіб, що в якості експертів до участі в робочій групі були залучені:

1. Григорак М. Ю. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри логістики НАУ, експерт Громадської Ради МОНУ, член BVL, експерт «УЛА» з бізнес освіти в сфері логістики;

2. Мироненко В. К. – д.т.н., професор, академік Транспортної Академії України, Академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, завідувач кафедри управління комерційною діяльністю залізниці ДЕТУТ, експерт із залізничного транспорту;

3. Карпенко О. О. – к.е.н., доцент, член-кореспондент Транспортної Академії України, професор кафедри управління та економіки водного транспорту КДАВТ, експерт «УЛА» з розвитку мультимодальних перевезень;

4. Рудковський С. В. – офіційний представник Корпорації CRRC ZELC (Китай) в Україні, експерт;

5. Габріелова Т. Ю. – к.е.н., доцент, координатор програм професійного навчання ТОВ «5ПІЕЛЬ», експерт з авіаційних перевезень;

6. Гапій К. А. – науковий співробітник в транспортній галузі, спеціаліст відділу інформаційних технологій ТОВ «5ПІЕЛЬ», експерт з комбінованих перевезень;

7. Попова Ю. М. - к.е.н., доцент, Голова комітету стандартизації та сертифікації в сфері логістики, член Громадської Ради при Міністерстві Інфраструктури, експерт з питань стандартизації і сертифікації в сфері логістики.

8. Збарський Л.В. дійсний член академії будівництва України, член-кореспондент Академії транспорту України, кандидат технічних наук.

 

На порядок денний засідання робочої групи з мультимодальних та інтермодальних перевезень в Україні було винесено два питання:

1. Визначення принципів “Концепції розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень в Україні” для виступу на круглому столі “Розвиток мультимодальних перевезень в сполученні Європа — Азія / Схід — Європа”, який має відбутися в рамках XVI Міжнародного тижня з торгівлі та транспорту 1 червня 2017 року, в м. Одеса.

2. Обговорення змісту і структури пріоритетів концепції для внесення відповдних змін до проекту Національної транспортної стратегії до 2030 р.

 

За результатами зустрічі:

  • Підготовлено зауваження та пропозиції до проекту «Національної транспортної стратегії до 2030 р.»

  • Розглянуто проблематику мультимодальних перевезень.

  • Розпочато підготовку доповіді для виступу на засіданні круглого столу «Розвиток мультимодальних перевезень у сполученні Європа – Азія/Схід – Європа» в рамках XVI Міжнародного тижня з торгівлі та транспорту.

  • УЛА Facebook
  • УЛА Twitter
  • УЛА Youtube