Cтворення «Концепції розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень в Україні»

Шановні колеги!

Асоціація «Український логістичний альянс» (УЛА) виступає з ініціативою створення «Концепції розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень в Україні».

Передумовою цієї ініціативи служить неприпустимо низький рівень ефективності роботи та конкурентноздатності логістичної системи нашої держави - на рівні 6 відсотків її потенційних можливостей, в той час як в країнах ЄС логістика посідає лідерські позиції в забезпеченні бюджетних надходжень.

Найскладнішим і найефективнішим різновидом логістики є мультимодальні та інтермодальні перевезення, що можуть служити одним із найпотужніших важелів інтеграції економіки України до найважливіших процесів світової торгівлі. Тому саме в сфері мультимодальних та інтермодальних перевезень у нас із вами накопичилися проблеми, які є принципово важливими для всієї вітчизняної логістичної системи.

Вважаючи, що систематизація, вивчення та подолання таких перешкод є головним завданням всіх учасників логістичних процесів, у тому числі й вітчизняних виробників та імпортерів, які по своїй суті є їхніми головними учасниками і рушіями, УЛА й виступає з ініціативою створення вищезазначеної Концепції, і пропонує приєднатися до цієї роботи всім зацікавленим профільним асоціаціям та учасникам логістичного ринку незалежно від форми власності.

Є очевидним, що дана Концепція повинна формуватися на засадах системності, і враховувати всі нинішні тенденції мультимодальних перевезень, узагальнюючи теоретичні, методичні і практичні надбання світового ринку в цій сфері діяльності.

Використання наявного вітчизняного та іноземного досвіду, застосування його в реальних логістичних схемах стане запорукою створення прозорого ринку перевезень всіма видами транспорту, який діятиме в Україні виключно у правовому полі, і з максимальною ефективністю.

Для створення Концепції нам усім також необхідно:

 • визначити напрямки формування законодавчої бази, єдиної для всіх учасників логістичного ринку;
 • дати обґрунтовану оцінку кількості і оптимальності розташування мультимодальних терміналів на території України;
 • з’ясувати можливості диверсифікації маршрутів вантажопотоків, з метою надання операторам ринку можливостей оптимального вибору варіантів;
 • визначитися з перешкодами в сфері контейнеризації вантажів в Україні, з метою їх подолання в інтересах всієї транспортної системи незалежно від її різновидів;
 • визначити шляхи максимального розширення сфери застосування екоперевезень;
 • визнати безальтернативність ідеї будівництва в Україні доріг з цементобетонним покриттям, яке за ціною виробництва на сьогоднішній день вже зрівнялося з асфальтобетонним, але є втричі витривалішим, і повністю забезпечене вітчизняними компонентами;
 • завершити формування «єдиного перевізного документа» для мультимодальних перевезень, дійсного для всіх учасників ринку і державних органів;
 • забезпечити вільний доступ до інформації для всіх учасників ринку мультимодальних перевезень;
 • створити умови для системного фінансування інфраструктурних та інформаційних проектів, як за рахунок зацікавлених операторів ринку, так і з залученням інвесторів.

Всіх охочих взяти участь у створенні «Концепції розвитку мультимодальних та інтермодальних перевезень в Україні», просимо заповнити реєстраційну форму

Президент УЛА
Марія Григорак

 • УЛА Facebook
 • УЛА Twitter
 • УЛА Youtube